#InfluenceAcademy: Izbor za najbolji video

Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu organizatora takmičenja

Organizator takmičenja (u daljem tekstu: Takmičenje) je Fondacija Propulsion Fond, Rankeova 16, 11000 Beograd, matični broj 28827725, PIB 108463123 (u daljem tekstu: Organizator).

Opis, vreme trajanja i svrha takmičenja za najbolji video #InfluenceAcademy

Takmičenje za najbolji video #InfluenceAcademy (Akademija) se organizuje kako bi 13 influensera i influenserki (Učesnici), polaznici Akademije, kroz jedan video rad pokazali šta su naučili za 3 meseca, tokom kojih su prošli kroz ukopno šest radionica gde su imali priliku da uče od mentora i mentorki, kao i jedni od drugih.

Učesnici imaju zadatak da proizvedu jedan vertikalni video dužine trajanja do 3 minuta, u kome će na zanimljiv način predstaviti jednu od tema obrađenih na Akademiji. Od ukupno 13 videa, vršiće se interna selekcija za šest najboljih video radova koji će potom ići na javno glasanje.

Takmičenje za najbolji video #InfluenceAcademy se organizuje u svrhu promocije sadržaja radionica koje su činile kurikulum Akademije, kako bi se širile vrednosti i ciljevi Akademije: stvaranje pozitivnih narativa kao vid borbe protiv nejednakosti, diskriminacije, nasilja i govora mržnje na internetu.

Selekcija šest finalnih video radova

Šest video radova koji ispunjavaju sve uslove Takmičenja, zadovolje dolenavedene kriterijume i budu ocenjeni najvišim ocenama, biće objavljeni na Instagram stranici @reiigricu, dostupni za javno glasanje.

Žiri u sastavu:

  1. Jordan Cvetanović, Content Creator,
  2. Ivana Jovanović, Program Officer i
  3. Ivo Matejin, Art Director,

ocenjivaće Učesnike koristeći bodovnu skalu na kojoj je 1 najniža, a 5 najviša ocena, pri tome se vodeći sledećim kriterijumima prilikom ocenjivanja:

  • razumevanje zadatka;
  • relevantne i proverene informacije iznesene u video radu;
  • jasna poruka pratiocima (zagovaranje razumevanja, tolerancije na različitosti i inkluziju, kao i borba protiv nejednakosti, diskriminacije, nasilja i govora mržnje na internetu);
  • kreativnost sadržaja i poziv na interakciju, kao i
  • kvalitet produkcije (kreativni koncept, kvalitet produkcije, vizualni utisak).

Sadržaj koji ugrožava, omalovažava, diskriminiše ili izdvaja lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske, polne pripadnosti, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije, fizičkih i psihičkih svojstava, ili bilo kog drugog ličnog svojstva, kao i sadržaj koji ne promoviše vrednosti programa Akademije, neće biti uzeti u razmatranje.

Odluka koju žiri donese je finalna i neopoziva.

Učestvujući u Takmičenju, Učesnici prihvataju u celosti uslove koje propisuje ovaj Pravilnik.

Zainteresovani Učesnici Takmičenja mogu dobiti uvid u finalnu bodovnu listu 20. oktobra, od 12 do 15 h na adresi: Propulsion, Rankeova 16, Beograd.

Javno glasanje

Javno glasanje se organizuje preko Instagram stranice @resiigricu, na čijem će feedu biti objavljeno šest finalnih video radova u periodu glasanja, do kojih se došlo internom selekcijom. Video radovi će biti objavljeni po abecednom redu imena influensera ili influenserke čiji je video ušao u finale.

Javno glasanje počinje 21. oktobra i završava se 1. novembra u podne (12 h). Glasanje se vrši lajkovanjem video radova na Instagram stranice @resiigricu.

Nakon što istekne period za javno glasanje, svih 6 video objava na feed-u stranice će biti uklonjene, kako se ne bi dodavali glasova nakon isteka roka.

Finalni video radovi će, nakon toga, ostati dostupni na @resiigricu Instgram stranici, u okviru video sekcije #InfluenceAcademy finalisti.

Izbor i proglašenje pobednika

Video koji je imao najviše glasova publike, odnosno najviše lajkova, biće izabran za pobednički video Akademije.

Pobednik ili pobednica će biti proglašen ili proglašena 1. novembra 2021. godine, putem objave na Instagram stranici @reiigricu, kao i putem objave na OvakoStojeStvari Facebook stranici.

Nagrada

Svih 6 finalista biće nagrađeno zajedničkim iskustvom na novoj interaktivnoj predstavi Reflektor teatra “Ćao svima”:

“ĆAO SVIMA” – Pozorišni komad u proširenoj realnosti

Odgovornost

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako Instagram stranica @resiigricu privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

Prekid takmičenja

Takmičenje se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Instagram stranici @resiigricu.

Pravo izmene opštih pravila Takmičenja

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog takmičenja (Pravilnik), uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na Instagram stranici @resiigricu.

* Pravilnik je kreiran i usvojen 20. oktobra 2021. od strane Organizatora.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.