Počinju prijave za mentorsku podršku organima za kreiranje akcionih planova za primenu medijske pisemnosti

Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU) i program Nova pismenost, koji sprovodi Propulsion u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), raspisuju

POZIV

za sve zainteresovane organe državne uprave i jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji da se prijave i učestvuju u izradi i implementaciji akcionih planova za primenu medijske pismenosti u praksi u njihovom organu ili jedinici lokalne samouprave.

PRIJAVE

Izrazite interesovanje prijavom na javnauprava@propulsion.one ; pošaljite ime osobe za kontakt (osoba ovlašćena za zastupanje ili zaposlena u službi za komunikacije) i navedite kojim sektorima iz vaše institucije i zašto bi najviše doprinelo unapređenje veština medijske i digitalne pismenosti za bolje i efikasnije svakodnevno poslovanje. Prijave će zbog letnje sezone biti otvorene do 30. jula.2021.

SVRHA AKTIVNOSTI

Ovo je jedinstvena prilika da udružimo znanja i formiramo posebne primenljive strategije u cilju bolje pripreme službenika javne uprave da u svom radu odgovore na izazove novog doba.

Kroz ovu saradnju možete očekivati:

  • mapiranje potreba službi i službenika u vašoj instituciji kada je unapređenje medijske i informacione pismenosti u pitanju,
  • identifikovanje konkretnih radnih procesa čije poboljšanje bi moglo da se očekuje nakon prolaska kroz program obuka medijske pismenosti dostupnih na LMS platformi NAJU i izrade i realizacije akcionog plana praktične primene ovih veština,
  • omogućavanje direktnog, fokusiranog rada sa autorima priručnika i mentorima kroz zajedničke ili pojedinačne sesije sa odabranim institucijama,
  • mentorsku podršku kroz druge (onlajn) kanale komunikacije i adekvatne formate, prateći dostupnost i raspoloživost službenika koji su aktivno uključeni i trenutnu epidemiološku situaciju,
  • zajedničku evaluaciju sprovedenog plana i ostvarenih rezultata.

Ukupno 5 instutucija koje se prijave na poziv biće uključeno u konsultativne sesije tokom kojih će do kraja leta utvrditi potrebe institucije i njenih službi, najadekvatnija metodologija i dinamika rada i oblik i vrsta mentorske podrške u kreiraju akcionih planova za primenu medijske pisemnosti u dnevnom poslovanju. Da bi prijavljene institucije i službenici ušli u narednu neophodno je da najpre prođu osnovnu obuku o medijskoj pismenosti tokom jula meseca.

Kriterijumi za odabir 5 institucija na osnovu interesa da učestvuju u ovom delu programa koji su izrazile biće sledeći:

  • jasno obrazloženje o potrebi uvođenja praktične primene medijske pismenosti u radu institucije (ko od toga ima korist i zašto),
  • procenjeni uticaj intervencije (koliko bi službenika imalo direktnu korist od učešća, a koliko neposrednu),
  • približno jednaka reprezentacija državne uprave i lokalne samouprave,
  • približno jednaka teritorijalna reprezentacija odabranih službi.

Dok onlajn obuka o medijskoj i informacionoj pismenosti koja će biti dostupna na LMS platformi NAJU nudi novozaposlenima, pripravnicima u upravi, službenicima sa nekoliko godina radnog iskustva, zaposlenima u upravi, opšta znanja o pojmu i vrsti medija, medijskim sadržajima i odgovornostima, društvenim mrežama i privatnosti, kao i osnove zakonskog okvira za funkcionisanje medija, odabranih 5 institucija dobiće uvid u dublje razumevanje uticaja medija, vesti i informacija na svakodnevni život i posao i kako da se jačanjem sopstvenih veština lakše i uspešnije prilagode okolnostima koje se iz dana u dan menjaju.

Izrada i implementacija akcionog plana praktične primene veština medijske pismenosti trebalo bi da se realizuje najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

O PROGRAMU NOVA PISMENOST

U okviru programa Nova pismenost kontinuirano se sarađuje s građanima, medijima, kompanijama, obrazovnim sistemom, a posebno i sa institucijama državne uprave kako bi se najbolje prakse medijske, informacione i digitalne pismenosti našle među temeljima savremenog srpskog društva.

Inicijativa za uvođenje obuke o medijskoj i informacionoj pismenosti za službenike javne uprave pokrenuta je u bliskoj saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalnom akademijom za javnu upravu.

Biće nam drago da razmenimo iskustva.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.