Medijska pismenost za javnu upravu: Lekcija 1

  • Obuka

Šta je medijska pismenost i šta sve obuhvata njen pojam? Кoji je njen značaj? Кoje vrste medijske pismenosti postoje? Кoji su predlozi za poboljšanje njenog nivoa?
Predstavljamo vam prvu lekciju obuke medijske pismenosti za javnu upravu, koja ističe ovu veštinu kao jednu od danas najvažnijih kompetencija za aktivno učešće u društvu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.