Memorandum o saradnji I Propulsion i Fakultet dramskih umetnosti

  • Vest

Kao deo aktivnosti potpisanog Memoranduma o saradnji, Propulsion i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu radiće na osnaživanju umetnika i umetnica da na najbolji način komuniciraju svoje ideje i sliku stvarnosti publici koja, takođe, živi u jednom dinamičnom, kompleksnom medijskom, informacionom i digitalnom okruženju. Ova saradnja će studentima i studentkinjama Fakulteta dramskih umetnosti omogućiti direktne kontakte sa realnim tržištem, kao i sa trendovima koji će oblikovati tržište u budućnosti.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.