Metaverse, budućnost ili fikcija: Bojana Kostić i Andrej Petrovski

  • IA Intervju

U intervjuu sa Bojanom Kostić, istraživačicom ljudskih prava i tehnologije, i Andrejom Petrovskim iz SHARE Fondacije, razgovarali smo o tome da li je metaverse budućnost ili fikcija.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.