Nova pismenost Talks: Bebica, video 1

  • Talks

Društvene mreže, kao i njihovi najveći predstavnici i predstavnice – influenseri i influenserke, odavno su postali medij, ravnopravan po uticaju sa tradicionalnim medijima poput televizije, novina ili radija.
O tome kako influenseri i influenserke, i društvene mreže mogu uticati na pozitivne promene i menjanje štetnih društvenih narativa razgovarali smo sa TikTok influenserkom Bebicom.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.