Nova pismenost Talks: Jovana Važić, video 1

  • Talks

Sve više se menja način na koji komuniciramo i kako dolazimo do informacija, više nego ikada koristimo društvene mreže i često se informišemo putem internet portala.
Ova činjenica može biti zabrinjavajuća ako znamo da čak 37% ljudi u Srbiji veoma retko obraća pažnju na izvore informacija, kako nam pokazuju podaci istraživanja o medijskoj i digitalnoj pismenosti iz 2020. godine, koje je sproveo Propulsion sa CESID – Centar za slobodne izbore i demokratiju, u partnerstvu sa USAID Serbia.
Pored ovoga, uloga javne uprave, institucija i državnih organa u kreiranju i kontrolisanju medijskog sadržaja veća je nego ikada, zbog čega je posebno važno da temu odgovornosti i istinitosti medijskih poruka stavimo u centar pažnje javnosti.
O ovoj temi razgovarali smo sa Jovanom Važić, rukovoditeljkom Grupe za komunikaciju i koordinaciju Nacionalna akademija za javnu upravu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.