Nova pismenost Talks: Jovana Važić, video 2

  • Talks

Tema rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije prisutna je u javnosti, ali je važno da postoji primena ovih principa i konkretne akcije.
Nacionalna akademija za javnu upravu sprovodi različite obuke iz oblasti rodne ravnopravnosti i integriše antidiskriminaciju kao horizontalnu temu u skoro svim programima i obukama koje sprovodi.
O ovoj temi razgovarali smo sa Jovanom Važić, rukovoditeljkom Grupe za komunikaciju i koordinaciju Nacionalne akademije za javnu upravu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.