Nova pismenost Talks: Minja Bogavac, video 1

  • Talks

Koliko žena je na rukovodećim pozicijama u pozorištima u Srbiji?
Svest o rodnoj ravnopravnosti u pozorištu i na filmu nezaobilazan je deo medijske pismenosti, pa smo tako o jednakosti polova u umetničkom sektoru razgovarali sa dramaturškinjom Minjom Bogavac.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.