Nova pismenost za novo doba

  • Konferencija

Кako se medijska realnost usložnjava, tako se i potreba za novom pismenošću povećava.
Zbog toga Propulsion i Ministarstvo kulture i informisanja, u partnerstvu sa Color Media Communications, organizuju onlajn konferenciju „Nova pismenost za novo doba” koja će pokušati da odgovori na mnoga pitanja i izazove koje donosi medijska, informaciona i digitalna pismenost.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.